Videotolkning

Videotolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm. Ved videotolkning ringer tolkebrugeren op til tolken via FaceTime. Tolkebrugeren præsenterer herefter de personer, der er tilstede ved samtalen. Derefter præsenterer tolken sig på professionel vis som ved en fremmødetolkning, og samtalen kan begynde. Der tolkes konsekutivt som ved en fremmødetolkning. Det er derfor vigtigt, at alle samtales deltagere, giver tolken tid til at tolke efter 1-3 sætninger, og at man holder en god taleorden og ikke taler i munden på hinanden.

Fordele ved videotolkning

  1. Kan bestilles med meget kort varsel
  2. Adgang til flere sprog og tolke på tværs af geografi
  3. Miljøvenligt – ingen transport
  4. Omkostningsbesparende – ingen rejseudgifter
  5. Sikrer diskretion og neutralitet
  6. Sikrer mod inhabilitet ved at benytte en tolk, der ikke bor i lokalområdet
  7. Giver tolken adgang til både verbal og non-verbal kommunikation