Videotolkning

Effektivitet og Diskretion Gennem Skærmkommunikation

Videotolkning tilbyder en moderne løsning, hvor tolken kommunikerer digitalt og visuelt gennem en skærm frem for at være fysisk til stede. Processen initieres, når tolkebrugeren opretter forbindelse til tolken, ofte via en dedikeret videoopkaldsløsning som FaceTime. Efter introduktionen af samtaledeltagerne præsenterer tolken sig med samme professionalisme som ved fremmødetolkning, og den digitale samtale påbegyndes.

Som med fremmødetolkning, foregår oversættelsen konsekutivt. Dette betyder, at deltagerne i samtalen bør dele 1-3 sætninger og derefter give tolken tid til at formidle budskabet. Det er essentielt at bevare en struktureret samtalestrøm, hvor kun én deltager taler ad gangen, for at sikre klar og præcis kommunikation. 

Kernefordelene ved Videotolkning: 

  • Hurtig Respons: Tilgængelighed med kort varsel. 
  • Stort Sprogudvalg: Adgang til diverse sprog og tolke fra forskellige regioner. 
  • Miljøansvarlig: Nedsætter behovet for fysisk transport. 
  • Økonomisk Effektiv: Minimerer rejseomkostninger. 
  • Høj Diskretion: Sikrer både upartiskhed og anonymitet. 
  • Undgå Lokal Konflikt: Muliggør brug af tolke uden for det lokale område, sikrende mod inhabilitet. 
  • Fuld Kommunikationsforståelse: Videotolkning tillader tolken at opfange både verbal og non-verbal kommunikation.