Professionelt tolkebureau i Danmark

Vi har over 25 års erfaring indenfor tolkebranchen.

Vi tilbyder

FREMMØDETOLKNING

Fremmødetolkning forgår ved, at tolken møder op på et aftalt mødested.

TELEFONTOLKNING

Telefontolkning kan være løsningen i situationer, hvis der ikke er mulighed for sted.

VIDEOTOLKNING

Videotolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm.

SKRIFTLIGE OVERSÆTTELSER

Vi udfører også alle former for autoriseret skriftlig oversættelse (attester, uddannelsespapirer, kørekort o.l.)

AKUT TOLKNING

Vi tilbyder professionel akut tolkning på telefon, samt ved fremmødetolkning, videotolkning og ved skriftlig oversættelse.

KONTAKT OS

Er du interesseret i at høre nærmere?

Kontakt os på telefon: +45 60 47 84 15 eller mail: info@dansktolkeservice.dk.

Om Dansk Tolkeservice

Når du bestiller en tolk fra Dansk tolkeservice, kan du være sikker på, at tolken er godkendt, autoriseret og har de nødvendige forudsætninger for at løse opgaven professionelt.

Det gælder både for tolkeopgaver, der indebærer videotolkning og telefontolkning og skriftlig oversættelse eller lige netop den tolkning, du har behov for.

Vi er bekendte med vores tavshedspligt, og i forbindelse med tolkning vil vi være fuldstændig neutral, uvildig og upartisk.Vores mål er at skabe en optimal dialog og forståelse mellem parterne gennem vores sproglige kompetencer og flerkulturelle baggrund.

Gode råd til dig der bestiller en tolk

Bestil altid en tolk der er autoriseret, der snakker det rigtig sprog eller den rigtig dialekt

Før samtalen
 1. Afsæt mere tid hos en tolk, da tingene skal siges 2 gange.
 2. Orientere tolken om indhold og hensigt med samtalen inden tolkningen.
 3. Vær bevidst om, at det er dig der styr samtalen og ikke tolken.
Under samtalen
 1. Præsenter tolken for borgeren, og giv dem tid til at hilse på hinanden.
 2. Informerer tolken om tavshedspligt.
 3. Hold øjenkontakt til borgen og tal direkte til vedkommende og ikke til tolken.
 4. Vær opmærksom på borgerens kropsprog.
 5. Tal klart og tydeligt.
 6. Tal kortfattet og i mindre sætninger.
 7. Forvent, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt, af alle, under samtalen.
 8. Hvis samtalen er lang, er det en god ide, at der bliver holdt en pause.
Efter samtalen
 1. Alle bør forlade lokalet samtidigt af hensyn til tillidsforholdet mellem partnerne.
 2. Afslut evt. med en kort afrundede samtale med tolken.
 3. Det kan tolken have behov for efter en svær samtale.
 4. Overvej om, at du skal genbooke tolken.