Professionelt tolkebureau i Danmark

Vi har over 25 års erfaring indenfor tolkebranchen.

Vi tilbyder

FREMMØDETOLKNING

Fremmødetolkning forgår ved, at tolken møder op på et aftalt mødested.

TELEFONTOLKNING

Telefontolkning kan være løsningen i situationer, hvis der ikke er mulighed for sted.

VIDEOTOLKNING

Videotolkning betyder, at tolken ikke fysisk er til stede, men at der tolkes via en skærm.

SKRIFTLIGE OVERSÆTTELSER

Vi udfører også alle former for autoriseret skriftlig oversættelse (attester, uddannelsespapirer, kørekort o.l.)

AKUT TOLKNING

Vi tilbyder professionel akut tolkning på telefon, samt ved fremmødetolkning, videotolkning og ved skriftlig oversættelse.

KONTAKT OS

Er du interesseret i at høre nærmere?

Kontakt os på telefon: +45 60 47 84 15 eller mail: info@dansktolkeservice.dk.

Professionel Tolkning og Oversættelse

Når du bestiller en tolk gennem Dansk Tolkeservice, garanterer vi kvalitet. Hver tolk er ikke blot autoriseret og godkendt, men besidder også den essentielle erfaring for at udføre opgaven på højeste niveau.

Uanset om det drejer sig om videotolkning, telefontolkning eller skriftlig oversættelse, tilpasser vi os dine unikke behov. Vi har specialister inden for alle former for tolkning, så du kan være sikker på, at din kommunikation er i de bedste hænder.

Fortrolighed er kernen i vores service. Hos Dansk Tolkeservice forstår vi betydningen af tavshedspligt, og vi forpligter os til altid at forblive neutrale, uvildige og upartiske. Vores primære mål? At skabe en fejlfri dialog og forståelse mellem alle parter ved hjælp af vores dybdegående sproglige færdigheder og flerkulturelle indsigt 

Gode råd til dig der bestiller en tolk

Bestil altid en tolk der er autoriseret, der snakker det rigtig sprog eller den rigtig dialekt

Før samtalen
 1. Afsæt mere tid hos en tolk, da tingene skal siges 2 gange.
 2. Orientere tolken om indhold og hensigt med samtalen inden tolkningen.
 3. Vær bevidst om, at det er dig der styr samtalen og ikke tolken.
Under samtalen
 1. Præsenter tolken for borgeren, og giv dem tid til at hilse på hinanden.
 2. Informerer tolken om tavshedspligt.
 3. Hold øjenkontakt til borgen og tal direkte til vedkommende og ikke til tolken.
 4. Vær opmærksom på borgerens kropsprog.
 5. Tal klart og tydeligt.
 6. Tal kortfattet og i mindre sætninger.
 7. Forvent, at tolken oversætter alt, hvad der bliver sagt, af alle, under samtalen.
 8. Hvis samtalen er lang, er det en god ide, at der bliver holdt en pause.
Efter samtalen
 1. Alle bør forlade lokalet samtidigt af hensyn til tillidsforholdet mellem partnerne.
 2. Afslut evt. med en kort afrundede samtale med tolken.
 3. Det kan tolken have behov for efter en svær samtale.
 4. Overvej om, at du skal genbooke tolken.