Telefontolkning

Telefontolkning kan være løsningen i en række situationer, hvor det ellers ikke ville have været muligt, eller forbundet med store omkostninger, at få en tolk til at møde op. Det kan for eksempel være ved ganske korte samtaler eller i situationer, hvor store afstande gør det svært at få en kvalificeret tolk frem til det rette tidspunkt. Telefontolkning foregår ved at samtaleparterne opholder sig i samme rum, mens tolken befinder sig alene i et uforstyrret lokale, som sikrer overholdelse af tavshedspligten.

Ved telefontolkningens start ringer tolkebrugeren tolken op, og tolkebruger præsenterer herefter de personer, der er tilstede til samtalen. Derefter præsenterer tolken sig, og samtalen kan begynde.

Der tolkes konsekutivt, hvilket betyder, at samtaleparterne siger 2-3 sætninger ad gangen og efterfølgende giver tolken tid til at oversætte. Det er vigtigt, at kun én person taler ad gangen.

Fordele ved telefontolkning:

  1. Kan bestilles med meget kort varsel
  2. Adgang til flere sprog og tolke på tværs af geografi
  3. Miljøvenligt – ingen transport
  4. Omkostningsbesparende – ingen rejseudgifter
  5. Sikrer diskretion, anonymitet og neutralitet
  6. Forebygger lokalt kendskab mellem tolk og samtalepartner, da man kan benytte tolke fra en anden landsdel