Telefontolkning

Effektivt, Fleksibelt og Økonomisk Ansvarligt 

Telefontolkning fremstår som en uundværlig løsning i mange situationer, især når fysisk tilstedeværelse er udfordrende eller økonomisk uhensigtsmæssig. Dette kan være relevant for kortvarige dialoger eller når geografiske afstande komplicerer en hurtig tilgang til kvalificeret tolkeservice.

Under telefontolkning befinder de involverede parter sig samme sted, mens tolken opererer fra et roligt, uforstyrret miljø – en nødvendighed for at garantere fuld overholdelse af tavshedspligten. 

Når en session starter, initierer tolkebrugeren opkaldet og introducerer deltagere i samtalen. Efterfølgende præsenterer tolken sig, og den egentlige samtale kan påbegyndes.

Tolkning sker konsekutivt, hvilket kræver, at deltagere deler 2-3 sætninger før tolken oversætter budskabet. For at bevare samtalestrømmens integritet er det essentielt, at kun én part taler på et givent tidspunkt. 

Hovedfordele ved Telefontolkning: 

  • Øjeblikkelig Tilgængelighed: Kan anmodest med kort varsel. 
  • Udvidet Sprogtilbud: Mulighed for tolkning på tværs af flere sprog og geografiske områder. 
  • Miljøbevidsthed: Eliminerer behovet for transport. 
  • Økonomisk Fordelagtigt: Ingen rejseomkostninger involveret. 
  • Garanti for Diskretion: Sørger for upartiskhed, anonymitet og neutralitet. 
  • Autentisk Interaktion: Minimerer risikoen for bekendtskab mellem tolk og samtalepartner ved at muliggøre brug af tolke fra forskellige regioner.