Fremmødetolkning

Når Nærvær Gør Forskellen

Fremmødetolkning indebærer, at en kvalificeret tolk fysisk deltager på et forudbestemt mødested. Denne service er særligt velegnet til større møder eller komplekse samtaler, hvor tolkens fysiske tilstedeværelse kan være afgørende for en vellykket kommunikation. 

Sådanne situationer kræver ofte en dybere forståelse, hvilket understøttes af tolkens direkte nærvær. Denne type tolkning undgår teknologiske hjælpemidler, hvilket sikrer en umiddelbar og autentisk dialog. Men det kræver samtidig god planlægning for at sikre, at den dedikerede tolk er tilgængelig og kan ankomme rettidigt.

Ved mødets start introducerer tolken sig selv, bekræfter sin tavshedspligt og sikrer, at der er klare sproglige linjer med alle fremmedsprogstalende deltagere. Neutralitet er hjørnestenen i vores service. Tolken fungerer udelukkende som broen mellem parterne og holder sig personligt ude af selve samtalen. 

Tolkningen udføres typisk konsekutivt: Deltagerne udveksler 1-2 sætninger, hvorefter tolken formidler budskabet. Det er afgørende at formidle den korrekte betydning, selvom specifikke ord eller begreber ikke nødvendigvis findes på målsproget. I sådanne tilfælde vil tolken søge yderligere klarhed fra taleren, for at sikre en nøjagtig oversættelse.