Fremmødetolkning

Fremmødetolkning forgår ved, at tolken møder op på et aftalt mødested. Fremmødetolkning er ideelt ved samtaler med mange deltagere, i tilfælde, hvor det bliver vurderet mest hensigtsmæssigt, at tolken er fysisk tilstede.

Fremmødetolkning er særligt egnet til komplicerede samtaler, hvor der skabes mere tryghed ved tolkens tilstedeværelse i rummet. Denne type tolkning kræver ikke brug af udstyr. Til gengæld skal man ofte planlægge tolkningen, så den bestilte tolk har tid til at nå frem til mødestedet. Tolken præsenterer sig og sikrer sig, at der er sproglig forståelse med den fremmedsprogstalende deltager, og tolken bekræfter sin tavshedspligt.

Tolken er altid neutral og blander sig ikke personligt i samtalen. Tolkningen foregår som almindelig konsekutiv tolkning, hvor samtalens parter siger 1-2 sætninger, lader tolken tolke, og så fremdeles. Tolkens opgave er at formidle betydningen så præcist som muligt mellem samtaleparterne. Det er ikke altid, at ord og begreber findes på det andet sprog, hvorfor det kan kræve en ekstra forklaring. Her vil tolken bede afsenderen om at give en forklaring, som tolken så kan oversætte.