Priser og Betingelser

Grundtakst per time

Timepris for fremmødetolkning: 700kr.

Timepris for telefon og Videotolkning: 600kr.

Timepris for telefon og videotolkning dækker den første halve tolketime (0,5 x timepris).

Timepris for akutte tolkninger: 850kr.

Timepris for retssager: Ring for pris

Skriftlige oversættelser:

Linjetakster

Alm. tekst: 20kr per linje

Svær tekst: 23,5kr. per linje

Alle priser er ekskl. moms

På første time opkræver vi et zonetillæg, efterfølgende betales en fast pris pr. tolketime.

Zone tillæg – Det pålægges kun første time

Zone 1 er kortere end 30 km fra kontoret 350kr.

Zone 2 er 30-100km fra kontoret 700kr.

Zone 3 er over 100 km fra kontoret 1000kr.

Tillæg pr. time

Aften/Nat: (Kl. 17-07) 250kr. pr. time

Weekend/Helligdag: 600kr. pr. time

Krævende opgaver: 100kr. pr time


Afbestilling: En aflysning af en tolkning skal ske senest 48 timer før aftalen ellers opkræves fuld betaling. Hvis du ønsker at aflyse din tolk, bedes du venligst kontakte os på følgende måder:

Telefon: 60478415 (Døgnet rundt)

Sms: 60478415 (Døgnet rundt)

Ved bestilling acceptererer man alle priser og vilkår